ඩීමෝ හා ටාටා මෝටර්ස් වෙතින් ගෝලීය සේවා කඳවුරක්

ඩීමෝ හා ටාටා මෝටර්ස් වෙතින් ගෝලීය සේවා කඳවුරක්

සීමාසහිත ඩීසල් සහ මෝටර් ඉංජිනේරු සමාගම (DIMO) ටාටා මෝටර්ස් සමාගම සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් නොවැම්බර් මස 26 සිට 28 දක්වා ගෝලීය සේවා කඳවුරක් දියත් කරයි. ටාටා ගෝලීය සේවා වැඩසටහනට සමගාමීව මෙරට මෙම කඳවුර සංවිධානය කෙරෙන අතර ඒ යටතේ සියඹලාපේ, අනුරාධපුරය, කුරුණෑගල, මහනුවර, පුත්තලම, රත්නපුරය, මාතර, ත්‍රිකුණාමලය, යාපනය, තිස්සමහාරාමය, මඩකලපුව, රත්මලාන සහ මතුගම ඇතුළු ස්ථාන 13ක පැවැත්වීමට නියමිතය.

දින තුනක් පුරා දියත් කෙරෙන මෙම පාරිභෝගික සේවා කඳවුර යටතේ පාරිභෝගිකයන් හට පරිපූර්ණ වාහන පරීක්ෂාවක් මෙන්ම, නොමිලේ ටාටා ජෙනුයින් එන්ජින් ඔයිල් මෙන්ම තවත් අගනා සේවා රැසක් හිමිකරගැනීමේ අවස්ථාව උදාවේ. ඇස් පරික්ෂා කිරීමේ කඳවුරක් ද මීට සමගාමීව සිදු කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*