රථ වාහන සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සති අන්ත පුවත්පත එළි දකී

රථ වාහන සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙ පළවෙන ප්‍රථම සති අන්ත පුවත්පත “කාර්මසූත්‍ර” නමින් පසුගිය සතියේ එළිදැක්විණි. මෙය 2018.09.19 වෙනි දින බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ඇරඹුණු, Colombo Motor Show ප්‍රදර්ශනයේ සමාරම්භක උත්සවයේදී එළිදැක්වීම විශේෂත්වයක් විණි.

“කාර්මසූත්‍ර” සෑම සති අන්තයකම Auto Miraj, Care Point, Laugfs යන ප්‍රමුඛපෙළේ වාහන සේවා මධ්‍යස්ථාන මගින් නොමිලේ ලබා ගත හැක. කාර්මසූත්‍ර Studio Max ආයතනයේ ප්‍රකාශනයකි.

(එම පුවත්පතේ නිල වෙබ් අඩවිය මෙම වෙබ් අඩවියයි)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*