වාහන තියෙන, අනාගතයේ වාහන ගන්න ඉන්න හැමෝම කියවිය යුතුම පත්තරයක් – කිෂූ ගෝමස්

වාහනයක් කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතයට ගොඩක්ම සමීප දෙයක්. තමන්ගේ පවුල, ජීවත්වෙන ගෙදර වගේම සමීපයි වාහනයත්. සමහර අයට වාහනයක් කියන්නේ තමන්ගේ ධර්මය වගේ. ඒ තරම් ආදරයක්, භක්තියක් තියෙනවා. තමන් ආදරය කරන වාහනයක් ගන්නවා වගේම ගත්තට පස්සේ ඒක බලාගන්නත් ඕනි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාදීම, ඒ සම්බන්ධව නොදන්න දේවල් කියලා දීම තමයි මෙම පුවත්පතේ පරමාර්ථය වෙන්නේ මම දකින හැටියට. ඒක තමයි හැඟීම පැත්තෙන් තියෙන දේ.

වාහන කියන්නේ අපේ රටේ නිෂ්පාදනයක් නෙවෙයි. පිටරටින් ආනයනය කරන දේවල්නේ. සමහර වෙලාවට වාහන එකලස් කිරීම විතරක් සිදුකරනවා. මේක ඇත්තටම විදේශ විනිමය විශාල වශයෙන් වැයවෙන දෙයක්. ඒ නිසාම රටේ සහ තමන්ගේ ආර්ථිකයට ගැළපෙන වාහනය ගන්න ගමන්ම ඒ ගන්න වාහන පුළුවන් තරම් කාලයක් හොඳින් බලාගෙන රටේ ආර්ථිකයට බරක් නොවෙන්නත් පුද්ගලිකව බලාගන්න යුතුකමක් සහ වගකීමක් තියෙනවා. යාන්ත්‍රික, කලබලකාරී ජීවිතයත් එක්ක. ඒ සඳහා අවශ්‍ය අවධානය ලබාදෙනවාද කියන එක තමයි ගැටලුව. අපි වාහනය උදේට එළියට ගන්නවා, රෑට ගිහින් නවත්වනවා. සතිඅන්තයෙත් එහෙම මෙහෙ යනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දෙයින් අපි මිදිලා මේකෙ තියෙන වැදගත්කම හොඳින් අවබෝධ කරගෙන වාහනය නියම ආකාරයෙන් පාවිච්චි කළ යුතුමයි සෑම අංශයෙන්ම. ඒකට අවශ්‍ය යොමුව මෙම පුවත්පතින් කෙරෙනවා. ඒක ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. ඉතින් දැනට වාහන පාවිච්චි කරන, අනාගතයේ පාවිච්චි කරන්න ඉන්න හැමෝටම ආරාධනා කරනවා CarමSuthra අරගෙන කියවන්න කියලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*