වාහන සේවා මධ්‍යස්ථානවල ගුණාත්මකභාවය කොතැනකද...?

වාහන සේවා මධ්‍යස්ථානවල ගුණාත්මකභාවය කොතැනකද…?

එන්ජින් ක්‍රියාකාරීත්වයට දායක වන එන්ජින් ඔයිල් කූලන්ට් සහ බ්‍රේක් ඔයිල්, පවර් ස්ටියරින් ඔයිල්, බැටරි වතුර වැනි මෝටර් රථයේ සියලුම පද්ධතිවල ඇති තරල වර්ගවල ගුණාත්මකභාවය, කාලය, තාපය සහ ක්‍රියාකාරී කාලය යන සාධක මත වෙනස් වේ….

උක්ත කී තරල වර්ග පරීක්ෂා කර බලා එහි ගුණාත්මකභාවයෙහි සීමාව ඉක්මවා ඇති නම් එකී තරල මාරු කිරීම නැවත පිරවීම සහ වහනයේ ඉදිරි බිඳ වැටීම් ගැන පාරිභෝගිකයා දැනුවත් කිරීම සාමාන්‍ය වාහන සේවා මධ්‍යස්ථානයක සේවා පරාසය යි….

රථ වාහන කාර්මිකයෙකුට වඩා වගකීමක් ඔවුන් සතු වන අතර ඔවුන් වාහනවල ඇති සියලුම පද්ධති ගැන මනා අවබෝධයක් තිබිය යුතුය….

නමුත් ලංකාවේ තත්ත්වය මීට වඩා බොහෝ සෙයින් වෙනස් ය. කළ පුරුද්ද හෝ දැක පුරුද්ද මතින් ස්වෝත්සාහයෙන් ඉගෙන ගත් යමක් විනා රථ වාහන ක්ෂේත්‍රය තුළ තිබිය යුතු අවම සුදුසුකම් ප්‍රමාණයවත් ඔවුන් සතුව නැත….

ප්‍රසිද්ධ සේවා ස්ථාන කීපයක හැරුණු කොට මේ ක්ෂේත්‍රය තුළ බොහෝ විට රැදී සිටින්නේ වතුකරයේ සිට රැකියා සොයා කොළඹ පැමිණි තරුණයින්ය…. අඩු පහසුකම් සපයා වැඩි සේවාවක් ලබා ගැනීමට හැකි වීම නිසා සේවා ස්ථාන හිමිකරුවන් කිසිදු සුදුසුකමක් නොබලා සොච්චම් පඩියට ඔවුන් බඳවා ගනිති… ඔවුන් කාලයක් සේවය කළ පසු ඔවුන්ගේම නෑ කෙනෙක් හෝ මිත්‍රයකු කොළඹ පැමිණීමෙන් සේවා පුරප්පාඩු පිරවෙන නිසා ඔවුන්, වාහන ගැන දැක පුරුද්දට කළ පුරුද්දට එහා ගිය දැනුම් පරාසයකට ළඟා වන්නේ නැත….

ඉහත කී ආකාරයේ සේවා ස්ථානවල සිදුවෙන වැරදි අඩුපාඩු සහ ඔවුන්ගේ නොදැනුවත්භාවය මනාව තේරුම් ගත් පිරිසක් සියලු පහසුකම් සහ දැනුම සන්නද්ධ සේවකයින් යොදා සේවා ස්ථාන පවත්වාගෙන යන නමුත් එක සේවාවකට අය කරන මුදල ඉතා අධික බැවින් අලුතින්ම මිලට ගත් වාහනයක් වුවද මුල් සේවා වාර අවසානයේ සාමාන්‍ය සේවා ස්ථානයක් වෙත යොමු වීම සුලබ කාරණාවකි….

එන්ජිමකට ඔයිල් නිර්දේශ කිරීමේදී එන්ජිමේ ක්‍රියාකාරී කාල සීමාව, එන්ජිමෙහි ඉන්ධන වර්ගය සහ නිෂ්පාදකයා විසින් නිර්දේශ කළ ඔයිල් වර්ගය ගැන කිසිදු තැකීමකින් තොරව එකම ඔයිල් වර්ගය නිර්දේශ කිරීමත්, එක් ඔයිල් ෆිල්ටරය සේවා වාර දෙකක් දක්වා භාවිත කිරීම නිසා එන්ජිමෙහි ඉන්ධන පාරිභෝජනයට ඍජුව බලපාන ඪඪඔෂ වැනි පද්ධතීන් අක්‍රිය වීම ද එන්ජිම තුළ තාර වැනි ස්ලජ් ඇති වීම ද සිදු වන අතර එකී අතුරු ප්‍රතිඵල ගැන ද ඔවුන් දැනුවත් නැත….

නිසි වෘත්තීය සුදුසුකම් නොමැති සේවකයන් යොදාගනිමින් සේවා ස්ථාන පවත්වාගෙන යන බොහෝ හිමිකරුවන් ඔවුන්ගේ අඩුලුහුඬුකම් හේතුවෙන් වාහනවලට සිදුවන අලාභ හානි වෙනුවෙන් පාරිභෝගිකයින්ට වසරකට ගෙවන මුදලෙන් භාගයක්වත් වැය නොකොට සියලුම සේවකයන් සඳහා මනා පුහුනුවක් ලබා දිය හැකිය….

එවන් සේවා පුහුණුවක් ලබා නොදෙන තුරු ලංකාවේ සේවා මධ්‍යස්ථානවල ගුණාත්මකභාවය ගැන කතා කරන්නට දෙයක් නැත!…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*